عقوق والدین[1]

 

 

ششم از گناهان کبیره عقوق والدین است همان گونه که حضرت رسول(ص)و حضرت امیر(ع) و حضرات صادق و رضا و جواد(ع)در روایتی که در شمارهء کبائر از ایشان رسیده به کبیره بودنش تصریح فرموده اند بلکه از پیغمبر اکرم(ص)چنین رسیده است که از گناهان کبیره بزرگتر شرک به خدا و عقوق والدین است نیز از گناهانی است که در قرآن مجید و احادیث صحیح بر آن وعدهء عذاب داده شده است.

در قرآن مجید از قول عیسی بن مریم حکایت می فرماید:« خداوندا مرا نیکوکار به مادرم قرار داد و مرا ستمکار و بد عاقبت قرار نداد به سبب ترک نیکی به مادرم»[2]و سبب اینکه ذکر پدر نکرده اینست که آن حضرت پدر نداشت و لذا قبل از این آیه در حکایت حضرت یحیی (ع) ذکر پدر و مادر هر دو شده است.[3]  

جستجو


خطبه‌های‌این‌هفته

ادعیه

مثنوی پیر و جوان

رادیو اینترنتی