شنبه, 07 مرداد 1396 ساعت 15:26

 

خطبه های نماز جمعه تاریخ دانلود
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/05/06
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/05/06
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1395/05/13
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1395/05/13
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/05/20
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/05/20

 

جستجو


خطبه‌های‌این‌هفته

ادعیه

مثنوی پیر و جوان

رادیو اینترنتی