چهارشنبه, 26 مهر 1396 ساعت 14:49

خطبه های نماز جمعه تاریخ دانلود
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/03
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/03
خطبه اول نمازعید سعید قربان توسط آیت الله دژکام 1395/06/10
خطبه دوم نماز عید سعید قربان توسط آیت الله دژکام 1395/06/10
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/17
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/17
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/24
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/24
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/31
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/31

 

جستجو


خطبه‌های‌این‌هفته

ادعیه

مثنوی پیر و جوان

رادیو اینترنتی