جمعه, 28 مهر 1396 ساعت 09:43

خطبه های نماز جمعه تاریخ دانلود
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/07/07
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/07/07
خطبه اول نمازجمعه توسط حجت الاسلام و المسلمین مدبر (امام جمعه موقت) 1395/07/14
خطبه دوم نماز جمعه توسط حجت الاسلام و المسلمین مدبر (امام جمعه موقت) 1395/07/14
خطبه اول نمازجمعه توسط حجت الاسلام و المسلمین مدبر (امام جمعه موقت) 1396/07/21
خطبه دوم نماز جمعه توسط حجت الاسلام و المسلمین مدبر (امام جمعه موقت) 1396/07/21
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/07/28
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/07/28

 

چهارشنبه, 26 مهر 1396 ساعت 14:49

خطبه های نماز جمعه تاریخ دانلود
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/03
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/03
خطبه اول نمازعید سعید قربان توسط آیت الله دژکام 1395/06/10
خطبه دوم نماز عید سعید قربان توسط آیت الله دژکام 1395/06/10
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/17
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/17
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/24
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/24
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/31
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1396/06/31

 

جستجو


خطبه ها

مثنوی پیر و جوان

ادعیه

رادیو اینترنتی