جمعه, 06 اسفند 1395 ساعت 09:32

خطبه های نماز جمعه تاریخ دانلود
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام
1395/12/06
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام
1395/12/06
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1395/12/13
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1395/12/13
خطبه اول نماز جمعه توسط حجت الاسلام حاج آقا مصلی نژاد 1395/12/20
خطبه دوم نماز جمعه توسط حجت الاسلام حاج آقا مصلی نژاد
1395/12/20
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1395/12/27
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1395/12/27

 

جستجو


خطبه‌های‌این‌هفته

ادعیه

مثنوی پیر و جوان

رادیو اینترنتی