جمعه, 08 آبان 1394 ساعت 08:32

خطبه های نماز جمعهتاریخدانلود
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/08/08
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/08/08
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/08/15
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 13/94/08/15
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/08/22
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/08/22
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/08/29
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/08/29

 

جستجو


خطبه‌های‌این‌هفته

ادعیه

مثنوی پیر و جوان

رادیو اینترنتی