جمعه, 07 اسفند 1394 ساعت 08:53

خطبه های نماز جمعهتاریخدانلود
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/12/07
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/12/07
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/12/14
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/12/14
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/12/21
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/12/21
خطبه اول نماز جمعه توسط حجت الاسلام حاج آقا مدبر
1394/12/28
خطبه دوم نماز جمعه توسط حجت الاسلام حاج آقا مدبر
1394/12/28

 

جمعه, 02 بهمن 1394 ساعت 09:17

خطبه های نماز جمعهتاریخدانلود
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/11/02
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/11/02
خطبه اول نماز جمعه توسط حجت الله السلام حاج آقا مصلی نژاد
1394/11/09
خطبه دوم نماز جمعه توسط حجت الله السلام حاج آقا مصلی نژاد 1394/11/09
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/11/16
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/11/16
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/11/23
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/11/23
خطبه اول نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/11/30
خطبه دوم نماز جمعه توسط آیت الله دژکام 1394/11/30

 

جستجو


خطبه‌های‌این‌هفته

ادعیه

مثنوی پیر و جوان

رادیو اینترنتی